Propeller Perforator Flaps in Distal Lower Leg: Evolution and Clinical Applications

Direct and indirect perforator veins, Glosar Stomatologie (RO-En) | PDF

Ea este în acelaşi timp un organ de creaţie, fără de direct and indirect perforator veins, omul nu îşi poate permite o viaţă normală. Mâna reprezintă segmentul terminal al membrului superior şi ea are la om caracteristici aparte privind mobilitatea şi sensibiltatea, astfel încât reprezintă unul dintre caracterele specific umane.

Incidenţa crescută a traumatismelor mâinii de diverse etiologii, soldate cu defecte de substanţă simple, sau complexe a stimulat în permanenţă ingeniozitatea chirurgilor în a găsi noi metode reconstructive, tot mai performante. Ei se confruntă pe de o parte, cu anatomia complexă a mâinii, obligativitatea de a cunoaşte şi de a păstra integritatea sistemului nervos şi circulator, iar pe de altă parte, cu necesitatea unei reconstrucţii complexe, cu ţesuturi similare fără a crea defecte secundare importante.

Actualităţi în tratamentul defectelor de substanţă de la nivelul mâinii Asistăm în zilele noastre la o adevărată revoluţie în domeniul modalităţilor de acoperire a defectelor de substanţă, aceasta debutând cu anulcând a început pentru prima dată să se vorbească despre lambourile pe perforante. Acesta a fost motivul pentru care o mare parte din cercetările celor ce practică astfel de proceduri chirurgicale au fost dedicate studiului acestui tip de lambouri, atât în modele experimentale, cât şi prin prisma rezultatelor obţinute la om.

Din dorinţa asigurării unei similitudini reconstructive cât mai mari, dar şi pentru a reduce morbiditatea zonei donatoare şi a celei receptoare, ca şi timpul prelungit operator în cazul lambourilor libere, a crescut preocuparea chirurgilor de a dezvolta şi creste aplicabilitatea lambourilor locale sau regionale bazate pe perforante.

Principalele surse arteriale care au stat la baza acestor lambouri au fost: arterele axiale ale membrelor, arterele fesiere superioară şi inferioară ; artera toracodorsală; arterele intercostale; artera surală.

Printre avantajele incontestabile ale lambourilor pe perforante sKau numărat: multitudinea zonelor donatoare; libertate mare în desenul şi recoltarea lambourilor; păstrarea intactă a axelor vasculare majore în special în cazul lambourilor locale şi regionale ; fiabilitate mare în condiţiile unei tehnici chirurgicale corecte. Utilizarea acestui tip de lambouri a avut şi anumite dezavantaje, printre care: variabilitatea direct and indirect perforator veins a distribuţiei perforantelor a făcut necesară o metodă de detecţie preoperatorie a lor; o susceptibilitate crescută la suferinţă venoasă congestie cu risc de necroză parţială a lamboului, care reprezintă cel mai important dezavantaj al lambourilor pe perforante.

Noua concepţie privind vascularizaţia tegumentului Începând din se pune accentul pe importanţa fasciei în vascularizaţia cutanată, subliniind rolul pe care îl joacă plexurile vasculare anastomotice subKşi suprafasciale în fiabilitatea lambourilor fasciocutanate.

varicoza de ce pe de o parte aspen cu vene varicoase

Arterele şi venele musculocutanate şi cele care însoţesc nervii, perforează fascia pentru a ajunge la pielea supraKadiacentă. Ele nu traversează pasiv orificiul fascial, ci emit în momentul trecerii prin orificiu, sub şi deasupra planului fascial, numeroase colaterale, anastomozate între ele, formând astfel o bogată reţea vasculară.

Arterele septocutanate, descrise de Cormack şi Lamberty, joacă un rol important în umplerea plexuri vasculare fasciale.

castan împotriva retetelor varicoase noi diluam sângele cu varicoza

Acestea sunt mai voluminoase decât ramurile musculocutanate. Ele vin din spaţiile fasciale, dintre masele musculare, şi traversează fascia dând numeroase colaterale reţelelor supra şi subfasciale. Conform protocolului realizat la al VKlea Curs Internaţional de Lambouri pe Perforante din Gent, există trei tipuri de perforante: a septale sau septocutanate, care trec spre piele printrKun sept intermuscular sau interKtendinos; b musculare sau musculocutanate, care traversează un muşchi în drumul lor spre tegument; c directe, care traversează numai fascia profundă.

  • Dictionar Petrol Gaze | PDF
  • А что означает последнее сочетание.
  • (PDF) Ardelen filip | Cristina Bojan - custom-web.ro
  • Propeller Perforator Flaps in Distal Lower Leg: Evolution and Clinical Applications

La acestea se poate adăuga un mic grup de perforante care ajung la piele împreună cu alte structuri: os, glanda parotidă, nervi, periost, peritenon. Din dorinţa de a simplifica definiţia şi clasificarea lambourilor perforante, unii autori consideră că perforantele septocutanate şi cele directe sunt unul şi acelaşi lucru, putanduKse afirma astfel că există doar două tipuri de lambouri perforante: a directe ori septocutanate; b indirecte ori musculocutanate.

Lambouri utilizate pentru acoperirea defectelor la mână Multitudinea lambourilor direct and indirect perforator veins astăzi la nivelul mâinii oferă chirurgului plastician posibilitatea acoperirii ideale a oricărui defect, acoperirea ideală însemnând acoperirea cu material sensibil, de aceleaşi calităţi estetice şi în condiţii de confort maxim postoperatoriu pentru bolnav.

Glosar Stomatologie (RO-En) | PDF

Defectele de părţi moi posttraumatice de la nivelul mâinii şi a întregului membru superior sunt foarte frecvente, fiind cauzate în special de utilaje industriale sau casnice. Totodată rezecţia tumorilor, infecţiile şi arsurile de la acest nivel pot avea ca rezultat defecte de părţi moi care necesită proceduri reconstructive complexe.

Spre deosebire de alte regiuni ale corpului, tegumentele de la nivelul mâinii sunt foarte subţiri şi acoperă structuri importante cum ar fii: tendoanele, nervii şi vasele. Pielea de la acest nivel permite doar o mobilizare foarte redusă motiv pentru care reconstrucţia defectelor se face cel mai frecvent cu ajutorul lambourilor.

În plus, la nivelul mâinii, pielea este nu numai un ţesut de acoperire ca în celelalte regiuni ale corpului, ci şi un organ cu rezistenţă mecanică ridicată pentru a permite prehensiunea şi un înalt grad de sensibilitate. În chirurgia mâinii se picioare fara varicoza nu numai vindecarea plăgii şi prevenirea infecţiei, sau rezecţia completă a tumorilor prin amputaţie, ci cât de mult este stocarea pentru varicoza păstrarea şi reconstrucţia principalelor funcţii ale mâinii.

Acest lucru presupune evaluarea corectă a patologiei fiecărui individ în parte şi alegerea tratamentului cel mai adecvat pentru fiecare. Din aceste motive varietatea lambourilor locale utilizate în ultima decadă este tot mai mare, folosinduKse toate tehnicile disponibile, inclusiv microchirurgia şi noile metode bazate pe vasele perforante.

Dintre acestea, operaţii au reprezentat totalitatea pacienţilor care au necesitat utilizarea unui anumit tip de lambou pentru repararea defectelor de substanţă de la nivelul mâinii şi degetelor. Aceşti pacienţi au fost împărţiţi în 3 loturi. Primul lot, de cazuri, reprezentând totalitatea pacienţilor la direct and indirect perforator veins sKau utilizat lambouri clasice pentru acoperirea defectelor de substanţă de la nivelul mâinii şi degetelor.

Tipurile de lambouri clasice folosite au fost împărţite în: lambouri de vecinătate K 90 operaţii; lambouri insulare digitale K 24 operaţii; lambouri axiale K 10 operaţii; lambouri la distanţă 7 operaţii; Al doilea lot, de 15 cazuri, reprezentând totalitatea pacienţilor la care sKau utilizat transferuri libere microchirurgicale, pentru acoperirea defectelor de la nivelul mâinii şi pentru reconstrucţii digitale. Studiului experimental pe animale de laborator Studiul sKa desfăşurat direct and indirect perforator veins cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ClujKNapoca, precum şi în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară făcând parte din proiectul de cercetare Cu tratament venelor varicoase KModel experimental de detectare a vaselor perforante cutanate şi stabilirea unui algoritm de aplicabilitate clinică în chirurgia lambourilor cutanateiar datele obţinute au fost prelucrate cu ajutorul ICIA şi ISP, respectânduKse legislaţia privind protecţia animalelor.

Pentru crearea modelului experimental, cât şi pentru desfăşurarea în condiţii optime a tuturor activităţilor şi obţinerea unor rezultate semnificative din punct de vedere statistic, sKau respectat condiţiile standard pre, intra şi postoperatorii. Având în vedere caracteristicile morfologice ale raselor de porci, pentru realizarea obiectivelor propuse, sKa ales pentru studiu hibridul de carne PIC—FII— vier terminal.

SKa ales acest tip de hibrid datorită faptului că: prezintă un valicoza valoare de grăsime foarte mic și prezintă capacitate bună de adaptare la noile condiţii de mediu întâlnite în cadrul cercetării. SKau format trei loturi de studio: Lotul I — Lotul de cartografiere a perforantelor direct and indirect perforator veins de detectare a perforantelor din diferite regiuni ale corpului prin metode imagistice şi prin disecţie.

În cadrul acestui lot sKau disecat 10 suine, după ce în prealabil au fost investigate imagistic cartografiere Doppler şi angiografic. Lotul II — Lotul de analiză calitativă a viabilităţii lambourilor bazate pe perforante.

În cadrul acestui lot sKau folosit 10 suine, la care sKau recoltat câte 3 lambouri pe perforante: lamboul feţei externe a regiunii distale a membrului anterior, lamboul feţei externe a regiunii distale a membrului posterior direct and indirect perforator veins lamboul regiunii toracice anterolaterale de dimensiuni reduse. Toate aceste lambouri sKau bazat pe o singură perforantă, ridicate şi reaplicate pe zona originală. Lotul III — Lotul de analiză cantitativă a viabilităţii lambourilor bazate pe perforante.

В конце матрикуляции Джеми и другие молодые октопауки примут одно монументальное решение, которое в корне изменит сущность их жизни. И сама матрикуляция, и даже большая часть года, предшествующего ей, должны обеспечить взрослеющих октопауков информацией, которая поможет им принять столь важное решение.

În cadrul lotului III sKau introdus 10 suine, la care sKau recoltat 2 tipuri de lambouri bazate pe arteră perforantă. Rolul acestui lot a fost de a determina aria maximă de viabilitate asociată unei perforante, ca singura bază de vascularizaţie a unei arii tegumentare.

Pentru a realiza acest obiectiv sKau ales 2 lambouri de dimensiuni mult mai mari decât cele din lotul II: lamboul feţei externe a coapsei şi lamboul anterolateral toracic extins.

cupru împotriva varicozei cele mai bune unguente pentru vene varicoase

Similar lotului II, aceste lambouri sKau prelevat cu păstrarea ca unică sursă de vascularizaţie a unui singur pachet perforant.

După prelevarea lor completă, sKau reaplicat pe zona donatoare şi sKau suturat. Studiului experimental pe cadavrul uman În această etapă sKa realizat un studiu experimental pe şase membre provenite de la trei cadavre umane proaspete. Studiul sKa desfăşurat în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ClujKNapoca, Departamentul tromboza navei varicoza Anatomie făcând parte din proiectul de cercetare CEEX KModel experimental de detectare a vaselor perforante cutanate şi stabilirea unui algoritm de aplicabilitate clinică în chirurgia lambourilor cutanate.

Entdecken Sie eBooks

SKau utilizat patru tehnici complementare de investigaţie: 1. Disecţiile efectuate au evidenţiat o distribuţie relativ constantă a perforantelor atât la nivelul membrelor cât şi la nivelul toracelui. Studiul nostru a realizat, după direct and indirect perforator veins noastre, prima cartografiere prin disecţie a anatomiei vaselor perforante de pe suprafaţa tegumentară a porcului.

În încercarea de a creşte cât mai mult rata de supravieţuire a lambourilor pe perforante, apare ca foarte firească dorinţa noastră de perfecţionare a metodelor imagistice preoperatorii în studiul desfăşurat pe porc, protocolul de investigaţii imagistice a cuprins ecografia Doppler color şi angiografia.

Kategorien

Datorită valorilor mai bune ale sensibilităţii şi acurateţei, ecografia metodă neevazivă, universal răspândită este una din metodele de primă intenţie în detecţia preoperatorie a vaselor perforante. Metoda prezintă şi unele dezavantaje: unele zone topografice sunt mai greu de examinat datorită particularităţilor anatomice ale regiunii, iar în apropierea trunchiurilor vasculare principale pot să apară rezultate fals pozitive.

Ecografia Doppler color, deşi este o metodă mai fiabilă pentru detectarea şi marcarea vaselor perforante, dar şi pentru urmărirea postoperatorie a evoluţiei lambourilor, necesită direct and indirect perforator veins îmbunătăţiri, acestea rămânând în atenţia noastră în studiile viitoare.

Noi considerăm că pentru evidenţierea perforantelor apte să susţină lambourile locale, sau regionale există alte considerente mai importante decât detectarea preoperatorie a lor. Disecţiile şi investigaţiile imagistice efectuate la porc, au permis imaginarea unor noi modele experimentale de lambouri bazate pe perforante, pentru fiecare regiune anatomică de interes cuprinse în loturile de studiu II şi III.

Astfel prin recoltarea unui lambou pe perforantă, aria de vascularizaţie a unei perforante aria dinamică depăşeşte aria anatomică, o singură perforantă putânduKşi extinde, în anumite regiuni, aria de vascularizaţie pe teritoriul a peste 30 de perforante vecine. În urma studiului experimental pe cadavru uman proaspăt sKa constatat că tegumentul de pe suprafaţa membrelor este foarte bine vascularizat.

Principalele artere implicate în vascularizaţia acestor regiuni sunt arterele radială, cubitală, interosoasă posterioară şi în mai mică măsură artera interosoasă anterioară.

Alexandru V. Correspondence: Alexandru V. Abstract Simple or complex defects in the lower leg, and especially in its distal third, continue to be a challenging task for reconstructive surgeons.

Perforantele septocutanate predomină în regiunea distală a antebraţului; perforantele musculocutanate sunt mai numeroase în regiunea proximală a antebraţului. Din punct de vedere al tehnicilor utilizate în acest studiu injectarea intraKarterială, examinarea radiologică, disecţia, microdisecţia şi tehnica de transparentare Spalteholtz se poate spune că se completează una pe cealaltă, în vederea obţinerii unei cartografieri cât mai complete a vascularizaţiei tegumentului şi ţesuturilor moi subiacente.

Pentru injectarea intraKarterială sKa dezvoltat direct and indirect perforator veins amestec alcătuit din: substanţă fundamentalăKulei de ricin, nitrolac; substanţă colorantăKalbastru de metilen; substanţă solventăKacetonă; substanţă radioKopacă: lipiodol ultrafluid. Acest amestec sKa dovedit potrivit pentru studiul realizat şi va face în viitor obiectul unui brevet de invenţie.

Pe baza experienţei noastre clinice sKa putut afirma că, există o distribuţie constantă a vaselor perforante, cu calibru acceptabil la fiecare specie, dar cu existenta unor variaţii intraspecifice a căror cuantificare şi sistematizare am studiatKo pe animalul de experienţă şi pe cadavrul uman proaspăt.

From the beginning, their use as free flaps diminished substantially the donor site morbidity. In the attempt to not only diminish the donor site morbidity, but also to achieve more similar reconstructions, a new concept appeared 20 years ago: local perforator flaps. They can be used as V—Y advancement flaps, transposition flaps, propeller flaps, and keystone flaps multiperforator flaps. The present study will refer to the use of local perforator flaps in forearm and hand reconstruction, and will point on the most important technical aspects of their harvesting, the main indications, advantages and disadvantages, and possible complications.

Datorita avantajelor pe care leKau oferit şi prin experienţa acumulată în clinica noastră deKa lungul ultimilor ani când conceptul de lambouri pe perforante a câştigat tot mai mult teren în cadrul literaturii de specialitatesKa observat foarte bine evoluţia lor ascendentă în intervalul K